Harry Smeets

Fotografie

Fine Art Photografy

Laten we beginnen met wat fine art photography niet is. Het is niet een foto die genomen is tijdens een event zonder artistieke motivatie. Het is zoals niet foto journalistiek, waar de realiteit belangrijk is.

In fine art photography is de fotograaf de kunstenaar en is het vastleggen van het model is niet het hoofddoel. Het maken van een artistieke statement, is het doel. Een fine art portret wordt gemaakt door de fotograaf als een kunstenaar en niet door de knop op de camera. De visie van de fotogaaf staat centraal in de foto.

Architectuur Fotografie

Architectuurfotografie is een tak binnen de fotografie waarin fotografen de schoonheid van gebouwen en bebouwing vastleggen. Vaak gaat dit gepaard met strakke, sterke composities waarin vooral gekeken wordt naar de lijnen, vormen en een aantrekkelijk geordende vlakverdelingen. Binnen de architectuur vallen zowel nieuwe als oude gebouwen. Ook kun je denken aan bouwwerken zoals bruggen en aangelegde wegen of parken. Architectuurfotografen zijn vaak op zoek naar een bepaalde rust en orde. Het is meer dan het maken van een kiekje van een gebouw. Je bent als architectuurfotograaf namelijk bewust bezig met het vinden van een sterke compositie.

Portret

Straatfotografie

Het is lastig om een eenduidig antwoord te geven op de vraag wat straatfotografie precies inhoudt. Maar een korte speurtocht op internet levert het volgende op (bron: Wikipedia): ‘Straatfotografie is een fotografiegenre waarbij mensen op publieke plaatsen zoals straten, parken en metrostations gefotografeerd worden, zonder dat ze zich daar bewust van zijn. Het is een kunstzinnige vorm van candidcamerafotografie, die natuurlijke in plaats van geposeerde foto’s oplevert.’

Macro Fotografie

Macrofotografie is het fotograferen op korte tot zeer korte afstand van onderdelen van mensen, dieren, planten of voorwerpen, met de bedoeling ze zo groot mogelijk af te beelden, zodat details zichtbaar worden die met het blote oog moeilijk of niet waarneembaar zijn.

Stads-

gezichten

Grote steden kennen we hier in Nederlands slechts mondjesmaat, en al helemaal niet van het formaat zoals ze dat in het buitenland hebben. Steden waar zowat half Nederland in zou passen, qua inwoners. Ik moet er niet aan denken. Maar dat terzijde. 

Steden bieden fotografisch gezien enorm veel kansen. Er is ongelooflijk veel kunstlicht aanwezig, wat het in de avond en nacht goed doet. Heel interessant om te fotograferen. Daarnaast is er zoveel activiteit, dat er altijd wel iets in beweging is. De stad staat nooit stil…

Kunst Fotografie

Fotografie van kunst objecten